Śląskie / BIELSKO-BIAŁA

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

BIELSKO-BIAŁA

https://www.ath.bielsko.pl/

+48 338 279 349

Oferta Edukacyjna

O nas

Rekrutacja jest prowadzona od 29 czerwca.

Akademia Techniczno-Humanistyczna będąc publiczną uczelnią akademicką stanowi samorządną wspólnotę studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjno-technicznych.

Akademia dąży do kształcenia studentów na najwyższym poziomie, zapewniając im warunki pełnego rozwoju intelektualnego oraz uczestnictwo w różnych formach życia naukowego i kulturalnego Akademii oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych, przygotowując studentów do kompetentnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie opartym na wiedzy.

Jako uczelnia wielokierunkowa wykorzystując tradycję i najnowszy dorobek współczesnej cywilizacji Akademia uczestniczy w rozwoju nauki, kultury i gospodarki oraz w rozwiązywaniu ważnych problemów naukowych, technicznych i społecznych. Współpracując z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi dąży do praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań naukowych.

Akademia Techniczno-Humanistyczna kieruje się zasadą wolności nauki w granicach społecznie i moralnie akceptowalnych.

Naczelnymi zasadami obowiązującymi w środowisku akademickim uczelni są służba prawdzie i sumiennej pracy oraz atmosfera wzajemnej życzliwości.

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Analityka i komunikacja w biznesie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Wyjątkowe studia dla wyjątkowych kandydatów – specjalnie dla Was oferujemy prawdziwie interdyscyplinarne podejście łączące w sobie to, co najlepsze z różnych obszarów naukowych: od socjologii, psychologii po ekonomię i finanse. Wybierając ten kierunek zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne związane z analizą zjawisk społeczno-gospodarczych, które dadzą Ci w przyszłości szerokie możliwości wykonywania pracy na stanowiskach wymagających kompetencji z zakresu analizy, diagnostyki, doradztwa oraz komunikacji.​

https://youtu.be/tJGJpRxnDi0

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Analityka i komunikacja w biznesie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent studiów pierwszego stopnia poprzez unikatowe połączenie przedmiotów tradycyjnie przypisanym różnym dyscyplinom naukowym (ekonomii i socjologii) posiada wiedzę i szereg umiejętności praktycznych związanych z szeroką pojmowaną analizą zjawisk społeczno-gospodarczych.

Absolwent posiada wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: analizy ryzyka, analizy finansowej, analizy opinii publicznej, statystycznej obróbki danych czy też obsługi programów komputerowych w biznesie. Absolwent umie diagnozować zachodzące w różnych kontekstach procesy komunikacyjne, a także potrafi konstruować efektywną politykę komunikacyjną organizacjach różnego typu. Absolwenci podczas zajęć i przewidzianych dla kierunku praktyk są przygotowani do pracy na stanowiskach: specjalisty analityka w sektorze publicznym i prywatnym, konsultanta wspierającego szczeble kierownicze, a także specjalisty w zakresie komunikacji (specjalista ds. komunikacji internetowej, dział PR, dział marketingu i reklamy, dziale rozwoju). Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają również podjęcie pracy w wielu wolnych zawodach, m.in. dziennikarstwie, kampaniach wyborczych itp.

https://youtu.be/tJGJpRxnDi0

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2550.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Automatyka i Robotyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Dla wytrwałych, pilnych uczniów o różnorodnych i szerokich zainteresowaniach. Jeżeli pasjonują Cię zarówno zagadnienia związane z techniką, programowaniem, fizyką, posiadasz umysł ścisły i jesteś w stanie poświęcić wiele trudu na naukę, która opłaci się jednak solidnym wykształceniem z gwarancją zdobycia pracy w rozmaitych firmach o różnorodnych profilach (jak produkcja przemysłowa, energetyka, przemysł budowlany i maszynowy, a również biura projektowe i naukowo-badawcze), wybierz nasz kierunek. Aplikuj na Automatykę i Robotykę, jeśli wiążesz przyszłość z pracą z nowoczesnymi technologiami oraz matematyka, fizyka lub informatyka to przedmioty, które zdajesz na egzaminie maturalnym.

https://youtu.be/qshi2Fpx9yo

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe
Mechatronika i robotyka
Automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych

Automatyka i Robotyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Dla wytrwałych, pilnych uczniów o różnorodnych i szerokich zainteresowaniach. Jeżeli pasjonują Cię zarówno zagadnienia związane z techniką, programowaniem, fizyką, posiadasz umysł ścisły i jesteś w stanie poświęcić wiele trudu na naukę, która opłaci się jednak solidnym wykształceniem z gwarancją zdobycia pracy w rozmaitych firmach o różnorodnych profilach (jak produkcja przemysłowa, energetyka, przemysł budowlany i maszynowy, a również biura projektowe i naukowo-badawcze), wybierz nasz kierunek. Aplikuj na Automatykę i Robotykę, jeśli wiążesz przyszłość z pracą z nowoczesnymi technologiami oraz matematyka, fizyka lub informatyka to przedmioty, które zdajesz na egzaminie maturalnym.

https://youtu.be/qshi2Fpx9yo

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2400.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe
Mechatronika i robotyka
Automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych

Budownictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Dla osób, które chcą konkretną wiedzę, konkretny „fach”, konkretne pieniądze.


Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności budowlane z zakresu nie tylko  budownictwa ogólnego, ale również wiedzę z zakresu najnowszych trendów w budownictwie:

in tech najnowsze technologie w budownictwie. Jako jedyny wydział w Polsce prowadzimy specjalność Konstrukcje aluminiowo-szklane wspólnie z firmą ALUPROF S.A.,

be smart inteligentne rozwiązania w budownictwie informatyka, grafika inżynierska, BIM, CD CAM,

go green odnawialne źródła energii w budownictwie, fotowoltaika , budowa zgodnie z naturą, budynek efektywny energetycznie,

– no waste  wszystko o zrównoważonym budownictwie, efektywne systemy, instalacje, urządzenia, nowoczesne materiały budowlane, rewitalizacja obiektów zabytkowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Budownictwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Dla osób, które chcą konkretną wiedzę, konkretny „fach”, konkretne pieniądze.


Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności budowlane z zakresu nie tylko  budownictwa ogólnego, ale również wiedzę z zakresu najnowszych trendów w budownictwie:

in tech najnowsze technologie w budownictwie. Jako jedyny wydział w Polsce prowadzimy specjalność Konstrukcje aluminiowo-szklane wspólnie z firmą ALUPROF S.A.,

be smart inteligentne rozwiązania w budownictwie informatyka, grafika inżynierska, BIM, CD CAM,

go green odnawialne źródła energii w budownictwie, fotowoltaika , budowa zgodnie z naturą, budynek efektywny energetycznie,

– no waste  wszystko o zrównoważonym budownictwie, efektywne systemy, instalacje, urządzenia, nowoczesne materiały budowlane, rewitalizacja obiektów zabytkowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
2500.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Budownictwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dla osób, które chcą konkretną wiedzę, konkretny „fach”, konkretne pieniądze.

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności budowlane z zakresu nie tylko  budownictwa ogólnego, ale również wiedzę z zakresu najnowszych trendów w budownictwie:

in tech najnowsze technologie w budownictwie. Jako jedyny wydział w Polsce prowadzimy specjalność Konstrukcje aluminiowo-szklane wspólnie z firmą ALUPROF S.A.,

be smart inteligentne rozwiązania w budownictwie informatyka, grafika inżynierska, BIM, CD CAM,

go green odnawialne źródła energii w budownictwie, fotowoltaika , budowa zgodnie z naturą, budynek efektywny energetycznie,

– no waste  wszystko o zrównoważonym budownictwie, efektywne systemy, instalacje, urządzenia, nowoczesne materiały budowlane, rewitalizacja obiektów zabytkowych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

Budownictwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dla osób, które chcą konkretną wiedzę, konkretny „fach”, konkretne pieniądze.

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności budowlane z zakresu nie tylko  budownictwa ogólnego, ale również wiedzę z zakresu najnowszych trendów w budownictwie:

in tech najnowsze technologie w budownictwie. Jako jedyny wydział w Polsce prowadzimy specjalność Konstrukcje aluminiowo-szklane wspólnie z firmą ALUPROF S.A.,

be smart inteligentne rozwiązania w budownictwie informatyka, grafika inżynierska, BIM, CD CAM,

go green odnawialne źródła energii w budownictwie, fotowoltaika , budowa zgodnie z naturą, budynek efektywny energetycznie,

– no waste  wszystko o zrównoważonym budownictwie, efektywne systemy, instalacje, urządzenia, nowoczesne materiały budowlane, rewitalizacja obiektów zabytkowych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2500.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dla pasjonatów języków obcych i odkrywania tradycji i historii kultur innych niż rodzima. Dla wszystkich, dla których nauka nowych słów, zwrotów i konstrukcji gramatycznych nie stanowi żadnego problemu. Jeśli drzemią w Tobie nieskończone pokłady ciekawości, masz świetną pamięć i umiejętność krytycznego myślenia oraz chcesz płynnie posługiwać się jednym z najważniejszych języków obcych, filologia angielska na ATH będzie wyborem dla Ciebie. Pomożemy Ci wypracować umiejętność krytycznego myślenia o języku i posługiwania się nim, a także bliżej poznać kulturę krajów angielskiego obszaru językowego. Dzięki naszym studiom przygotujesz się do podjęcia pracy z profesjonalnym językiem angielskim w wielu dziedzinach edukacji, mediów, gospodarki i polityki.

https://youtu.be/ujYZe7fCfao

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska
Translacja
Translacja z językiem biznesu

Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dla pasjonatów języków obcych i odkrywania tradycji i historii kultur innych niż rodzima. Dla wszystkich, dla których nauka nowych słów, zwrotów i konstrukcji gramatycznych nie stanowi żadnego problemu. Jeśli drzemią w Tobie nieskończone pokłady ciekawości, masz świetną pamięć i umiejętność krytycznego myślenia oraz chcesz płynnie posługiwać się jednym z najważniejszych języków obcych, filologia angielska na ATH będzie wyborem dla Ciebie. Pomożemy Ci wypracować umiejętność krytycznego myślenia o języku i posługiwania się nim, a także bliżej poznać kulturę krajów angielskiego obszaru językowego. Dzięki naszym studiom przygotujesz się do podjęcia pracy z profesjonalnym językiem angielskim w wielu dziedzinach edukacji, mediów, gospodarki i polityki.

https://youtu.be/ujYZe7fCfao

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2500.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska

Filologia Angielska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dla pasjonatów języków obcych i odkrywania tradycji i historii kultur innych niż rodzima. Dla wszystkich, dla których nauka nowych słów, zwrotów i konstrukcji gramatycznych nie stanowi żadnego problemu. Jeśli drzemią w Tobie nieskończone pokłady ciekawości, masz świetną pamięć i umiejętność krytycznego myślenia oraz chcesz płynnie posługiwać się jednym z najważniejszych języków obcych, filologia angielska na ATH będzie wyborem dla Ciebie. Pomożemy Ci wypracować umiejętność krytycznego myślenia o języku i posługiwania się nim, a także bliżej poznać kulturę krajów angielskiego obszaru językowego. Dzięki naszym studiom przygotujesz się do podjęcia pracy z profesjonalnym językiem angielskim w wielu dziedzinach edukacji, mediów, gospodarki i polityki.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Filologia Angielska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dla pasjonatów języków obcych i odkrywania tradycji i historii kultur innych niż rodzima. Dla wszystkich, dla których nauka nowych słów, zwrotów i konstrukcji gramatycznych nie stanowi żadnego problemu. Jeśli drzemią w Tobie nieskończone pokłady ciekawości, masz świetną pamięć i umiejętność krytycznego myślenia oraz chcesz płynnie posługiwać się jednym z najważniejszych języków obcych, filologia angielska na ATH będzie wyborem dla Ciebie. Pomożemy Ci wypracować umiejętność krytycznego myślenia o języku i posługiwania się nim, a także bliżej poznać kulturę krajów angielskiego obszaru językowego. Dzięki naszym studiom przygotujesz się do podjęcia pracy z profesjonalnym językiem angielskim w wielu dziedzinach edukacji, mediów, gospodarki i polityki.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2500.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Filologia Hiszpańska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dla ludzi z pasją! Dla wszystkich zainteresowanych nauką trzech języków obcych oraz zanurzeniem się w kulturę krajów hiszpańskojęzycznych i poznaniem innych narodowości. Jeśli zastanawiasz się nad wykształceniem, które da Ci możliwości wyboru pracy w zróżnicowanych branżach przy użyciu profesjonalnej znajomości języka, to studia dla Ciebie. Dzięki filologii hiszpańskiej drzwi do kariery w międzynarodowych firmach, biurach tłumaczeniowych, szkole językowej, a także w sektorze usług staną dla Ciebie otworem. Polecamy kierunek wszystkim dociekliwym, odważnym, ciekawym świata i innych kultur oraz języków, a także tym, dla których kultura hiszpańska i latynoamerykańska stanowi źródło inspiracji i fascynacji.

https://youtu.be/6gd1-20e9No

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Translacja z hiszpańskim językiem biznesu

Filologia Hiszpańska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dla ludzi z pasją! Dla wszystkich zainteresowanych nauką trzech języków obcych oraz zanurzeniem się w kulturę krajów hiszpańskojęzycznych i poznaniem innych narodowości. Jeśli zastanawiasz się nad wykształceniem, które da Ci możliwości wyboru pracy w zróżnicowanych branżach przy użyciu profesjonalnej znajomości języka, to studia dla Ciebie. Dzięki filologii hiszpańskiej drzwi do kariery w międzynarodowych firmach, biurach tłumaczeniowych, szkole językowej, a także w sektorze usług staną dla Ciebie otworem. Polecamy kierunek wszystkim dociekliwym, odważnym, ciekawym świata i innych kultur oraz języków, a także tym, dla których kultura hiszpańska i latynoamerykańska stanowi źródło inspiracji i fascynacji.

https://youtu.be/6gd1-20e9No

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2500.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Translacja z hiszpańskim językiem biznesu

Filologia Hiszpańska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dla ludzi z pasją! Dla wszystkich zainteresowanych nauką trzech języków obcych oraz zanurzeniem się w kulturę krajów hiszpańskojęzycznych i poznaniem innych narodowości. Jeśli zastanawiasz się nad wykształceniem, które da Ci możliwości wyboru pracy w zróżnicowanych branżach przy użyciu profesjonalnej znajomości języka, to studia dla Ciebie. Dzięki filologii hiszpańskiej drzwi do kariery w międzynarodowych firmach, biurach tłumaczeniowych, szkole językowej, a także w sektorze usług staną dla Ciebie otworem. Polecamy kierunek wszystkim dociekliwym, odważnym, ciekawym świata i innych kultur oraz języków, a także tym, dla których kultura hiszpańska i latynoamerykańska stanowi źródło inspiracji i fascynacji.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Translacja z hiszpańskim językiem biznesu

Filologia Polska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dla pasjonatów kultury i literatury, wszystkich, którzy marzą o powrocie do szkoły – w nowej roli – oraz tych, którzy w świecie nowych mediów chcą się poczuć jak ryba w wodzie. Wybór jednej z oferowanych specjalności uczyni z Ciebie nauczyciela polonistę lub specjalistę od szeroko rozumianej komunikacji. Na studiach filologicznych staniesz się mistrzem słowa i zdobędziesz wiedzę, umiejętności i uprawnienia, które pozwolą Ci pracować w instytucjach kultury, szkołach, redakcjach, bądź agencjach – wszędzie tam, gdzie wyobraźnia i umiejętność „wyjęzyczenia się” są kluczem do sukcesu. Filologia polska to kierunek dla wszystkich kreatywnych, humanistycznych i otwartych na poszerzanie wiedzy umysłów.

https://youtu.be/xRqVUnXY7QA

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska
Projektowanie komunikacji (communication design)

Filologia Polska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dla pasjonatów kultury i literatury, wszystkich, którzy marzą o powrocie do szkoły – w nowej roli – oraz tych, którzy w świecie nowych mediów chcą się poczuć jak ryba w wodzie. Wybór jednej z oferowanych specjalności uczyni z Ciebie nauczyciela polonistę lub specjalistę od szeroko rozumianej komunikacji. Na studiach filologicznych staniesz się mistrzem słowa i zdobędziesz wiedzę, umiejętności i uprawnienia, które pozwolą Ci pracować w instytucjach kultury, szkołach, redakcjach, bądź agencjach – wszędzie tam, gdzie wyobraźnia i umiejętność „wyjęzyczenia się” są kluczem do sukcesu. Filologia polska to kierunek dla wszystkich kreatywnych, humanistycznych i otwartych na poszerzanie wiedzy umysłów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska
Projektowanie komunikacji (communication design)

Filologia słowiańska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Filologia słowiańska: język czeski/rosyjski w biznesie i turystyce(tylko studia stacjonarne)

Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Dla osób, które nie boją się wyzwań i sporego wysiłku podczas studiów, aby osiągnąć duże możliwości i atrakcyjne zatrudnienie po zdobyciu dyplomu. Jeśli jesteś ambitny, zawzięty, skory do nauki, posiadasz umysł ścisły oraz pasjonują Cię matematyka oraz zagadnienia związane z technologią – to odpowiednie studia dla Ciebie. Ukończenie Informatyki da Ci gwarantowaną szanse na rozwój kariery w wymaganym i pożądanym zawodzie, gdyż specjaliści z tej dziedziny są pożądani na rynku pracy. Jeśli na maturze zdajesz matematykę, fizykę lub informatykę, nie boisz się wyzwań i chętnie zmierzysz się z ciężką pracą przyswajając wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu informatyki, śmiało aplikuj na nasz kierunek.

https://youtu.be/V6ecTPC0CzE

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria oprogramowania i systemy informatyczne
Telekomunikacja i sieci komputerowe
Zastosowanie informatyki w zarządzaniu

Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Dla osób, które nie boją się wyzwań i sporego wysiłku podczas studiów, aby osiągnąć duże możliwości i atrakcyjne zatrudnienie po zdobyciu dyplomu. Jeśli jesteś ambitny, zawzięty, skory do nauki, posiadasz umysł ścisły oraz pasjonują Cię matematyka oraz zagadnienia związane z technologią – to odpowiednie studia dla Ciebie. Ukończenie Informatyki da Ci gwarantowaną szanse na rozwój kariery w wymaganym i pożądanym zawodzie, gdyż specjaliści z tej dziedziny są pożądani na rynku pracy. Jeśli na maturze zdajesz matematykę, fizykę lub informatykę, nie boisz się wyzwań i chętnie zmierzysz się z ciężką pracą przyswajając wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu informatyki, śmiało aplikuj na nasz kierunek.

https://youtu.be/V6ecTPC0CzE

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
2400.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria oprogramowania i systemy informatyczne
Telekomunikacja i sieci komputerowe
Zastosowanie informatyki w zarządzaniu

Informatyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Bezpieczeństwo technologii informatycznych
Techniki tworzenia oprogramowania

Informatyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2400.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Techniki tworzenia oprogramowania
Bezpieczeństwo technologii informatycznych

Inżynieria materiałowa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Inżynieria materiałowa i nowe materiały są podstawą rozwoju wielu gałęzi gospodarki. Nowe materiały powstają w laboratoriach i tam właśnie głównie pracują nasi absolwenci. Studiując inżynierię materiałową zdobędziesz wiedzę na temat procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów na potrzeby m.in. przemysłu motoryzacyjnego, budowlanego czy medycznego. Do studiowania inżynierii materiałowej zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane nowinkami technologicznymi, odkryciami naukowymi, które lubią eksperymentować i chcą wziąć udział w rozwoju nauki i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria Materiałowa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Inżynieria materiałowa i nowe materiały są podstawą rozwoju wielu gałęzi gospodarki. Nowe materiały powstają w laboratoriach i tam właśnie głównie pracują nasi absolwenci. Studiując inżynierię materiałową zdobędziesz wiedzę na temat procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów na potrzeby m.in. przemysłu motoryzacyjnego, budowlanego czy medycznego. Do studiowania inżynierii materiałowej zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane nowinkami technologicznymi, odkryciami naukowymi, które lubią eksperymentować i chcą wziąć udział w rozwoju nauki i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2500.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Inżynieria materiałowa
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Inżynieria materiałowa i nowe materiały są podstawą rozwoju wielu gałęzi gospodarki. Nowe materiały powstają w laboratoriach i tam właśnie głównie pracują nasi absolwenci. Studiując inżynierię materiałową zdobędziesz wiedzę na temat procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów na potrzeby m.in. przemysłu motoryzacyjnego, budowlanego czy medycznego. Do studiowania inżynierii materiałowej zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane nowinkami technologicznymi, odkryciami naukowymi, które lubią eksperymentować i chcą wziąć udział w rozwoju nauki i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Inżynieria materiałowa
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Inżynieria materiałowa i nowe materiały są podstawą rozwoju wielu gałęzi gospodarki. Nowe materiały powstają w laboratoriach i tam właśnie głównie pracują nasi absolwenci. Studiując inżynierię materiałową zdobędziesz wiedzę na temat procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów na potrzeby m.in. przemysłu motoryzacyjnego, budowlanego czy medycznego. Do studiowania inżynierii materiałowej zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane nowinkami technologicznymi, odkryciami naukowymi, które lubią eksperymentować i chcą wziąć udział w rozwoju nauki i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2500.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Inżynieria Środowiska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Dla osób, które chcą mieć realny wpływ na otoczenie i środowisko, w którym żyjemy. Podczas studiów dowiesz się w jaki sposób racjonalnie korzystać z zasobów środowiska, nauczysz się projektować, wykonywać inwestycje i przyczyniać się do minimalizowania skutków wpływu człowieka na środowisko. Polecamy wybór tego kierunku, jeśli pasjonują Cię zagadnienia z zakresu nauk ścisłych oraz przyrodniczych. Po ukończeniu studiów czeka na Ciebie praca w pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach oraz placówkach i instytucjach naukowo-badawczych.

https://youtu.be/8GFJkqNAxtQ

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria wody, ścieków i utylizacji odpadów
Inżynieria krajobrazu

Inżynieria Środowiska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Dla osób, które chcą mieć realny wpływ na otoczenie i środowisko, w którym żyjemy. Podczas studiów dowiesz się w jaki sposób racjonalnie korzystać z zasobów środowiska, nauczysz się projektować, wykonywać inwestycje i przyczyniać się do minimalizowania skutków wpływu człowieka na środowisko. Polecamy wybór tego kierunku, jeśli pasjonują Cię zagadnienia z zakresu nauk ścisłych oraz przyrodniczych. Po ukończeniu studiów czeka na Ciebie praca w pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach oraz placówkach i instytucjach naukowo-badawczych.

https://youtu.be/8GFJkqNAxtQ

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2500.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria wody, ścieków i utylizacji odpadów
Inżynieria krajobrazu

Inżynieria środowiska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent studiów II stopnia ma poszerzoną wiedzę i umiejętności dające podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych – zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej oraz w środowisku wewnętrznym (mikroklimat, instalacje w budynkach).

Zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska. Zna zasady projektowania obiektów inżynierii środowiska z uwzględnieniem ich niezawodności i bezpieczeństwa. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie alternatywnych źródeł energii. Zna i rozumie formy oddziaływań populacji ludzkiej na środowisko oraz stopień i skalę antropogenicznych zagrożeń i przekształceń biosfery, atmosfery, litosfery i hydrosfery. Zna zasady tworzenia strategii rozwoju zrównoważonego na różnych poziomach organizacji kraju zgodnie z obowiązującym prawem. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania środowiskiem, w tym realizację polityki ekologicznej oraz procedury wdrażania systemów zarządzania środowiskowego. Posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie inżynierii środowiska w języku polskim i obcym.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Inżynieria środowiska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent studiów II stopnia ma poszerzoną wiedzę i umiejętności dające podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych – zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej oraz w środowisku wewnętrznym (mikroklimat, instalacje w budynkach).

Zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska. Zna zasady projektowania obiektów inżynierii środowiska z uwzględnieniem ich niezawodności i bezpieczeństwa. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie alternatywnych źródeł energii. Zna i rozumie formy oddziaływań populacji ludzkiej na środowisko oraz stopień i skalę antropogenicznych zagrożeń i przekształceń biosfery, atmosfery, litosfery i hydrosfery. Zna zasady tworzenia strategii rozwoju zrównoważonego na różnych poziomach organizacji kraju zgodnie z obowiązującym prawem. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania środowiskiem, w tym realizację polityki ekologicznej oraz procedury wdrażania systemów zarządzania środowiskowego. Posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie inżynierii środowiska w języku polskim i obcym.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2500.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Mechanika i Budowa Maszyn
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

W szybko rozwijającym się świecie, w którym na co dzień posługujemy się wieloma urządzeniami mechanicznymi, które ułatwiają nam życie, projektanci i specjaliści od ich budowy są jednymi z najbardziej pożądanych zawodów na rynku. Nasz kierunek da Ci szansę na różnorodne możliwości po ukończeniu studiów. Wybierz mechanikę i budowę maszyn, jeśli jesteś skrupulatny, dokładny, posiadasz umiejętności związane z konstruowaniem oraz umysł ścisły i zapał do nauki. Na naszych studiach możesz realizować się w trzech specjalnościach: tworząc i projektując maszyny i urządzenia komputerowe; zajmując się zagadnieniami związanymi z budową i eksploatacją samochodów i silników lub eksploatacją i rzeczoznawstwem samochodowym.

https://youtu.be/7z1fd-Ln270

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Budowa, badania pojazdów i silników
Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)

Mechanika i Budowa Maszyn
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

W szybko rozwijającym się świecie, w którym na co dzień posługujemy się wieloma urządzeniami mechanicznymi, które ułatwiają nam życie, projektanci i specjaliści od ich budowy są jednymi z najbardziej pożądanych zawodów na rynku. Nasz kierunek da Ci szansę na różnorodne możliwości po ukończeniu studiów. Wybierz mechanikę i budowę maszyn, jeśli jesteś skrupulatny, dokładny, posiadasz umiejętności związane z konstruowaniem oraz umysł ścisły i zapał do nauki. Na naszych studiach możesz realizować się w trzech specjalnościach: tworząc i projektując maszyny i urządzenia komputerowe; zajmując się zagadnieniami związanymi z budową i eksploatacją samochodów i silników lub eksploatacją i rzeczoznawstwem samochodowym.

https://youtu.be/7z1fd-Ln270

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
2400.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Budowa, badania pojazdów i silników
Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)

Mechanika i budowa maszyn
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)
Samochody i silniki
Eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe
Automatyka przemysłowa

Mechanika i budowa maszyn
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2400.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)
Samochody i silniki
Eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe
Automatyka przemysłowa

Mechatronika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Mechatronika to kierunek idealny dla wszystkich osób, które interesują się nowoczesnymi technologiami związanymi z projektowaniem i obsługą zrobotyzowanych stanowisk pracy, systemami wizyjnymi i rozpoznawaniem obrazów, automatyzacją rozproszonych systemów mechatronicznych, systemami autonomicznego sterowania oraz zastosowaniem elementów mechatronicznych w pojazdach samochodowych.

Obecnie rekrutujemy kandydatów na studia II stopnia (mgr). Studia te poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu szeroko pojętej mechatroniki. Wynika to z faktu, iż Mechatronika to kierunek studiów, który łączy wiele dziedzin takich jak: automatyka, robotyka, informatyka, elektronika czy mechanika i budowa maszyn.

Mechatronika jest także najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu. Kończąc studia na tym kierunku poszerzysz swoją wiedzę poznając m.in. najnowsze rozwiązania stosowane w przemyśle oraz nauczysz się programować oraz obsługiwać roboty przemysłowe, sterowniki i aplikacje przemysłowe.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2400.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Mechatronika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Aktualnie rekrutujemy na studia niestacjonarne wieczorowe – drugiego stopnia (mgr). Rekrutacja na studia stacjonarne – drugiego stopnia (mgr) rozpocznie się w lutym 2021.

Mechatronika to kierunek idealny dla wszystkich osób, które interesują się nowoczesnymi technologiami związanymi z projektowaniem i obsługą zrobotyzowanych stanowisk pracy, systemami wizyjnymi i rozpoznawaniem obrazów, automatyzacją rozproszonych systemów mechatronicznych, systemami autonomicznego sterowania oraz zastosowaniem elementów mechatronicznych w pojazdach samochodowych.

Obecnie rekrutujemy kandydatów na studia II stopnia (mgr). Studia te poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu szeroko pojętej mechatroniki. Wynika to z faktu, iż Mechatronika to kierunek studiów, który łączy wiele dziedzin takich jak: automatyka, robotyka, informatyka, elektronika czy mechanika i budowa maszyn.

Mechatronika jest także najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu. Kończąc studia na tym kierunku poszerzysz swoją wiedzę poznając m.in. najnowsze rozwiązania stosowane w przemyśle oraz nauczysz się programować oraz obsługiwać roboty przemysłowe, sterowniki i aplikacje przemysłowe.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2400.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Ochrona Środowiska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Dla osób, dla których środowisko w którym żyjemy i ekologia mają duże znaczenie. Jeśli interesują Cię przedmioty z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, a nawet społecznych i prawnych oraz nie jesteś obojętny na kwestie związane z ekologią, jest to kierunek dla Ciebie. Studiując ochronę środowiska zdobędziesz wiedzę, która umożliwi Ci pracę w jednostkach badawczych, instytucjach i organizacjach chroniących środowisko i dbających o zasoby naturalne.

https://youtu.be/qGwIiIhpQbQ

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Ochrona Środowiska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Dla osób, dla których środowisko w którym żyjemy i ekologia mają duże znaczenie. Jeśli interesują Cię przedmioty z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, a nawet społecznych i prawnych oraz nie jesteś obojętny na kwestie związane z ekologią, jest to kierunek dla Ciebie. Studiując ochronę środowiska zdobędziesz wiedzę, która umożliwi Ci pracę w jednostkach badawczych, instytucjach i organizacjach chroniących środowisko i dbających o zasoby naturalne.

https://youtu.be/qGwIiIhpQbQ

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2500.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dla osób odpowiedzialnych, opiekuńczych i wytrwałych, które chcą wykonywać pożyteczny społecznie i pomocny zawód. Jeżeli edukowanie, pomoc oraz udzielanie wsparcia innym osobom, szczególnie najmłodszym jest czymś, co wyjątkowo Cię interesuje, ten kierunek będzie dla Ciebie. Wybierając jedną z oferowanych specjalności, zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności, które umożliwią Ci pracę z najmłodszymi i nieletnimi w placówkach i instytucjach edukacyjno-wychowawczych. Polecamy wybór pedagogiki osobom, których interesują zagadnienia związane z psychologią, rozwojem człowieka, wychowaniem oraz kształceniem.

https://youtu.be/6xIf33v76DQ

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

– teoretycznych podstaw pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

– metodyk szczegółowych umożliwiających pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

– pracy z małym dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówce ogólnodostępnej

– podstawowych założeń diagnozy i terapii pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

Dysponuje umiejętnościami w zakresie:

  1. wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych
  2. projektowania oddziaływań pedagogicznych w przedszkolu i klasach edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem wiedzy z zakresu metodyk szczegółowych
  3. rozpoznawania prawidłowości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
  4. diagnozowania i wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

https://youtu.be/6xIf33v76DQ

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2200.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Pedagogika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dla osób odpowiedzialnych, opiekuńczych i wytrwałych, które chcą wykonywać pożyteczny społecznie i pomocny zawód. Jeżeli edukowanie, pomoc oraz udzielanie wsparcia innym osobom, szczególnie najmłodszym jest czymś, co wyjątkowo Cię interesuje, ten kierunek będzie dla Ciebie. Wybierając jedną z oferowanych specjalności, zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności, które umożliwią Ci pracę z najmłodszymi i nieletnimi w placówkach i instytucjach edukacyjno-wychowawczych. Polecamy wybór pedagogiki osobom, których interesują zagadnienia związane z psychologią, rozwojem człowieka, wychowaniem oraz kształceniem.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dla osób odpowiedzialnych, opiekuńczych i wytrwałych, które chcą wykonywać pożyteczny społecznie i pomocny zawód. Jeżeli edukowanie, pomoc oraz udzielanie wsparcia innym osobom, szczególnie najmłodszym jest czymś, co wyjątkowo Cię interesuje, ten kierunek będzie dla Ciebie. Wybierając jedną z oferowanych specjalności, zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności, które umożliwią Ci pracę z najmłodszymi i nieletnimi w placówkach i instytucjach edukacyjno-wychowawczych. Polecamy wybór pedagogiki osobom, których interesują zagadnienia związane z psychologią, rozwojem człowieka, wychowaniem oraz kształceniem.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2200.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dla osób odpowiedzialnych, opiekuńczych i wytrwałych, które chcą wykonywać pożyteczny społecznie i pomocny zawód. Jeżeli edukowanie, pomoc oraz udzielanie wsparcia innym osobom, szczególnie najmłodszym jest czymś, co wyjątkowo Cię interesuje, ten kierunek będzie dla Ciebie. Wybierając jedną z oferowanych specjalności, zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności, które umożliwią Ci pracę z najmłodszymi i nieletnimi w placówkach i instytucjach edukacyjno-wychowawczych. Polecamy wybór pedagogiki osobom, których interesują zagadnienia związane z psychologią, rozwojem człowieka, wychowaniem oraz kształceniem.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2200.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dla osób, dla których pomoc innym i dbanie o zdrowie jest wartością nadrzędną. Pielęgniarstwo to odpowiedni kierunek dla wszystkich wykazujących się empatią lecz również dużą cierpliwością oraz wytrzymałością psychiczną. Wybierając te studia, będziesz odpowiedzialny za promocję zdrowia, a po zakończeniu kształcenia otrzymasz wartościowy zawód, nie tylko potrzebny, ale również dający satysfakcję, poprzez niesienie pomocy. Zachęcamy do wyboru tego kierunku studiów wszystkie osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy z zakresu zdrowia i medycyny oraz pragnące szkolić się podczas zajęć praktycznych, m.in. w szpitalach lub szkołach

https://youtu.be/xeTtHF-KwXU

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dla osób, dla których pomoc innym i dbanie o zdrowie jest wartością nadrzędną. Pielęgniarstwo to odpowiedni kierunek dla wszystkich wykazujących się empatią lecz również dużą cierpliwością oraz wytrzymałością psychiczną. Wybierając te studia, będziesz odpowiedzialny za promocję zdrowia, a po zakończeniu kształcenia otrzymasz wartościowy zawód, nie tylko potrzebny, ale również dający satysfakcję, poprzez niesienie pomocy. Zachęcamy do wyboru tego kierunku studiów wszystkie osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy z zakresu zdrowia i medycyny oraz pragnące szkolić się podczas zajęć praktycznych, m.in. w szpitalach lub szkołach

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dla osób, dla których pomoc innym i dbanie o zdrowie jest wartością nadrzędną. Pielęgniarstwo to odpowiedni kierunek dla wszystkich wykazujących się empatią lecz również dużą cierpliwością oraz wytrzymałością psychiczną. Wybierając te studia, będziesz odpowiedzialny za promocję zdrowia, a po zakończeniu kształcenia otrzymasz wartościowy zawód, nie tylko potrzebny, ale również dający satysfakcję, poprzez niesienie pomocy. Zachęcamy do wyboru tego kierunku studiów wszystkie osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy z zakresu zdrowia i medycyny oraz pragnące szkolić się podczas zajęć praktycznych, m.in. w szpitalach lub szkołach

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2550.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Ratownictwo Medyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dla osób, którzy czują powołanie, by nieść najwyższą formę pomocy – ratując życie i zdrowie drugiego człowieka. Osób zdeterminowanych i zaangażowanych w podejmowane przez siebie działania. Wszystkich, obdarzonych dużą empatią i pasją, ale również wykazujących odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, co nierozłącznie wiąże się z wykonywaniem zawodu ratownika. Polecamy kierunek również tym, którzy wykazują zainteresowanie naukami ścisłymi i chętnie przyswajają wiedzę z dziedzin medycznych, m.in. nt. fizjologii i anatomii człowieka. Wybór ratownictwa medycznego będzie dobrą decyzją dla osób, chcących podjąć aktywną oraz bardzo odpowiedzialną pracę dbając o zdrowie i bezpieczeństwo innych.

https://youtu.be/ul6lrZzKDUQ

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Ratownictwo Medyczne (zaoczne)
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dla osób, którzy czują powołanie, by nieść najwyższą formę pomocy – ratując życie i zdrowie drugiego człowieka. Osób zdeterminowanych i zaangażowanych w podejmowane przez siebie działania. Wszystkich, obdarzonych dużą empatią i pasją, ale również wykazujących odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, co nierozłącznie wiąże się z wykonywaniem zawodu ratownika. Polecamy kierunek również tym, którzy wykazują zainteresowanie naukami ścisłymi i chętnie przyswajają wiedzę z dziedzin medycznych, m.in. nt. fizjologii i anatomii człowieka. Wybór ratownictwa medycznego będzie dobrą decyzją dla osób, chcących podjąć aktywną oraz bardzo odpowiedzialną pracę dbając o zdrowie i bezpieczeństwo innych.

https://youtu.be/ul6lrZzKDUQ

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
3100.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Socjologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dla osób ciekawych świata, dla twórczych, kreatywnych umysłów. Jesteśmy dla wszystkich, którzy chcieliby zdobyć praktyczne umiejętności analizy i interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie przy użyciu metod naukowych i najnowszych technologii. Jesteśmy również dla tych, którzy poszukują nieszablonowych rozwiązań codziennych, jak i zawodowych problemów. Kierunek ten daje szerokie możliwości wykonywania pracy na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej lub zarządzania zasobami ludzkimi.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Komunikacja społeczna i nowe media
Socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi

Transport
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Transport realizuje jedną z najbardziej podstawowych potrzeb społecznych. Z koniecznością przemieszczania przedmiotów, w tym zdobyczy łowieckich, musiały mierzyć się już ludy pierwotne. Obecnie transport nazywany jest krwiobiegiem gospodarki i należy do jej najszybciej rozwijających się gałęzi. Musi funkcjonować także w trudnych czasach kryzysów, czy jak obecnie pandemii. Jednocześnie łączy w sobie wiele zagadnień, przedsięwzięć i wyzwań. Obejmuje różne rodzaje transportu – drogowy, kolejowy, wodny, lotniczy, rurociągowy; transport osób i towarów; transport bliski i daleki. Specjaliści z zakresu transportu rozwiązują zagadnienia związane z jego organizacją, logistyką, infrastrukturą, inżynierią ruchu, sterowaniem, bezpieczeństwem, przepisami prawnymi itp. Według najnowszych szacunków tylko sektor transportu drogowego zatrudnia w Polsce – pośrednio lub bezpośrednio – milion osób, co stanowi ok. 7,5 proc. wszystkich pracujących w naszym kraju. Jeśli więc chcesz związać swoją przyszłość z nowoczesną, nieodzowną dla gospodarki dziedziną, w której możesz realizować różnorodne wyzwania to TRANSPORT jest tym czego szukasz

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Transport
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Transport realizuje jedną z najbardziej podstawowych potrzeb społecznych. Z koniecznością przemieszczania przedmiotów, w tym zdobyczy łowieckich, musiały mierzyć się już ludy pierwotne. Obecnie transport nazywany jest krwiobiegiem gospodarki i należy do jej najszybciej rozwijających się gałęzi. Musi funkcjonować także w trudnych czasach kryzysów, czy jak obecnie pandemii. Jednocześnie łączy w sobie wiele zagadnień, przedsięwzięć i wyzwań. Obejmuje różne rodzaje transportu – drogowy, kolejowy, wodny, lotniczy, rurociągowy; transport osób i towarów; transport bliski i daleki. Specjaliści z zakresu transportu rozwiązują zagadnienia związane z jego organizacją, logistyką, infrastrukturą, inżynierią ruchu, sterowaniem, bezpieczeństwem, przepisami prawnymi itp. Według najnowszych szacunków tylko sektor transportu drogowego zatrudnia w Polsce – pośrednio lub bezpośrednio – milion osób, co stanowi ok. 7,5 proc. wszystkich pracujących w naszym kraju. Jeśli więc chcesz związać swoją przyszłość z nowoczesną, nieodzowną dla gospodarki dziedziną, w której możesz realizować różnorodne wyzwania to TRANSPORT jest tym czego szukasz

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2550.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Transport
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie
Transport drogowy

Transport
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2450.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Transport drogowy
Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dla osób, które z ciekawością i pasją zmierzą się z nauką zagadnień z obszaru ekonomii, finansów, przedsiębiorczości, marketingu, logistyki i jakości. Osób samodzielnych, kreatywnych, niebojących się wyzwań, które potrafią pracować zarówno w małych, jak i dużych zespołach.

Na studiach dowiesz się, jak funkcjonuje gospodarka, współczesne firmy i inne organizacje, poznasz metody i instrumenty pracy menedżera, nauczysz się prowadzić badania rynkowe. Rozwiniesz umiejętności pracy zespołowej, realizacji projektów i rozwiązywania problemów.

Tę wiedzę wykorzystasz potem w praktyce we wszystkich branżach gospodarki. Nasi absolwenci pracują na stanowiskach wysokospecjalistycznych w firmach lokalnych, jak i globalnych korporacjach, kierują zaawansowanymi projektami i zespołami ludzi. Wielu z nich to także odnoszący sukcesy przedsiębiorcy, innowatorzy czy twórców start-upów.

Polecamy zarządzanie wszystkim tym, którzy chcą związać swoją przyszłość i karierę z realizacją profesjonalnych zadań w przedsiębiorstwach czy administracji lub mają odwagę i pomysł, by odnaleźć się we własnym biznesie.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zarządzanie firmą
Zarządzanie logistyką i jakością
Zarządzanie w administracji i finanse organizacji

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dla osób, które z ciekawością i pasją zmierzą się z nauką zagadnień z obszaru ekonomii, finansów, przedsiębiorczości, marketingu, logistyki i jakości. Osób samodzielnych, kreatywnych, niebojących się wyzwań, które potrafią pracować zarówno w małych, jak i dużych zespołach.

Na studiach dowiesz się, jak funkcjonuje gospodarka, współczesne firmy i inne organizacje, poznasz metody i instrumenty pracy menedżera, nauczysz się prowadzić badania rynkowe. Rozwiniesz umiejętności pracy zespołowej, realizacji projektów i rozwiązywania problemów.

Tę wiedzę wykorzystasz potem w praktyce we wszystkich branżach gospodarki. Nasi absolwenci pracują na stanowiskach wysokospecjalistycznych w firmach lokalnych, jak i globalnych korporacjach, kierują zaawansowanymi projektami i zespołami ludzi. Wielu z nich to także odnoszący sukcesy przedsiębiorcy, innowatorzy czy twórców start-upów.

Polecamy zarządzanie wszystkim tym, którzy chcą związać swoją przyszłość i karierę z realizacją profesjonalnych zadań w przedsiębiorstwach czy administracji lub mają odwagę i pomysł, by odnaleźć się we własnym biznesie.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
2550.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zarządzanie firmą
Zarządzanie logistyką i jakością
Zarządzanie w administracji i finanse organizacji

Zarządzanie
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dla osób, które z ciekawością i pasją zmierzą się z nauką zagadnień z obszaru ekonomii, finansów, przedsiębiorczości, marketingu, logistyki i jakości. Osób samodzielnych, kreatywnych, niebojących się wyzwań, które potrafią pracować zarówno w małych, jak i dużych zespołach.

Na studiach dowiesz się, jak funkcjonuje gospodarka, współczesne firmy i inne organizacje, poznasz metody i instrumenty pracy menedżera, nauczysz się prowadzić badania rynkowe. Rozwiniesz umiejętności pracy zespołowej, realizacji projektów i rozwiązywania problemów.

Tę wiedzę wykorzystasz potem w praktyce we wszystkich branżach gospodarki. Nasi absolwenci pracują na stanowiskach wysokospecjalistycznych w firmach lokalnych, jak i globalnych korporacjach, kierują zaawansowanymi projektami i zespołami ludzi. Wielu z nich to także odnoszący sukcesy przedsiębiorcy, innowatorzy czy twórców start-upów.

Polecamy zarządzanie wszystkim tym, którzy chcą związać swoją przyszłość i karierę z realizacją profesjonalnych zadań w przedsiębiorstwach czy administracji lub mają odwagę i pomysł, by odnaleźć się we własnym biznesie.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zarządzanie firmą
Zarządzanie logistyką i jakością
Zarządzanie w administracji i finanse organizacji

Zarządzanie
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dla osób, które z ciekawością i pasją zmierzą się z nauką zagadnień z obszaru ekonomii, finansów, przedsiębiorczości, marketingu, logistyki i jakości. Osób samodzielnych, kreatywnych, niebojących się wyzwań, które potrafią pracować zarówno w małych, jak i dużych zespołach.

Na studiach dowiesz się, jak funkcjonuje gospodarka, współczesne firmy i inne organizacje, poznasz metody i instrumenty pracy menedżera, nauczysz się prowadzić badania rynkowe. Rozwiniesz umiejętności pracy zespołowej, realizacji projektów i rozwiązywania problemów.

Tę wiedzę wykorzystasz potem w praktyce we wszystkich branżach gospodarki. Nasi absolwenci pracują na stanowiskach wysokospecjalistycznych w firmach lokalnych, jak i globalnych korporacjach, kierują zaawansowanymi projektami i zespołami ludzi. Wielu z nich to także odnoszący sukcesy przedsiębiorcy, innowatorzy czy twórców start-upów.

Polecamy zarządzanie wszystkim tym, którzy chcą związać swoją przyszłość i karierę z realizacją profesjonalnych zadań w przedsiębiorstwach czy administracji lub mają odwagę i pomysł, by odnaleźć się we własnym biznesie.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2450.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zarządzanie firmą
Zarządzanie logistyką i jakością
Zarządzanie w administracji i finanse organizacji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Dla wszystkich, których interesują zarówno zagadnienia związane z zarządzeniem jak i inżynierią. Ten interdyscyplinarny kierunek pozwoli Ci zyskać nie tylko szeroką wiedzę, ale również kompetencje z zakresu techniki i informatyki, ale i ekonomii, finansów, prawa, organizacji i zarządzania. Polecamy ten kierunek umysłom ścisłym, otwartym jednak na zdobywanie wiedzy z wielu dziedzin oraz marzącym o pracy w przemyśle (np. maszynowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym lub rolno-spożywczym) lecz również w firmach konsultingowych, usługowych, handlowych lub instytucjach administracji samorządowej.

https://youtu.be/TSMHz9HmqEA

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria zarządzania produkcją
Informatyczne systemy zarządzania
Systemy logistyczne przedsiębiorstwa
Inżynieria bezpieczeostwa pracy

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Dla wszystkich, których interesują zarówno zagadnienia związane z zarządzeniem jak i inżynierią. Ten interdyscyplinarny kierunek pozwoli Ci zyskać nie tylko szeroką wiedzę, ale również kompetencje z zakresu techniki i informatyki, ale i ekonomii, finansów, prawa, organizacji i zarządzania. Polecamy ten kierunek umysłom ścisłym, otwartym jednak na zdobywanie wiedzy z wielu dziedzin oraz marzącym o pracy w przemyśle (np. maszynowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym lub rolno-spożywczym) lecz również w firmach konsultingowych, usługowych, handlowych lub instytucjach administracji samorządowej.

https://youtu.be/TSMHz9HmqEA

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2400.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria zarządzania produkcją
Informatyczne systemy zarządzania
Systemy logistyczne przedsiębiorstwa
Inżynieria bezpieczeostwa pracy

Zarządzanie i inżynieria produkcji
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria Zarządzania Przedsiębiorstwem
Informatyczne Systemy Przedsiębiorstwa
Inżynieria administracji gospodarczej
Inżyniera Innowacji Przemysłowych

Zarządzanie i inżynieria produkcji
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2400.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria Zarządzania Przedsiębiorstwem
Informatyczne Systemy Przedsiębiorstwa
Inżynieria administracji gospodarczej
Inżyniera Innowacji Przemysłowych