Śląskie / Bielsko-Biala

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Film Główny Uczelni

43-309 Bielsko-Biala
Willowa 2
+48 338 279 349

Rekrutacja jest prowadzona od 29 czerwca.

Akademia Techniczno-Humanistyczna będąc publiczną uczelnią akademicką stanowi samorządną wspólnotę studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjno-technicznych.

Akademia dąży do kształcenia studentów na najwyższym poziomie, zapewniając im warunki pełnego rozwoju intelektualnego oraz uczestnictwo w różnych formach życia naukowego i kulturalnego Akademii oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych, przygotowując studentów do kompetentnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie opartym na wiedzy.

Jako uczelnia wielokierunkowa wykorzystując tradycję i najnowszy dorobek współczesnej cywilizacji Akademia uczestniczy w rozwoju nauki, kultury i gospodarki oraz w rozwiązywaniu ważnych problemów naukowych, technicznych i społecznych. Współpracując z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi dąży do praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań naukowych.

Akademia Techniczno-Humanistyczna kieruje się zasadą wolności nauki w granicach społecznie i moralnie akceptowalnych.

Naczelnymi zasadami obowiązującymi w środowisku akademickim uczelni są służba prawdzie i sumiennej pracy oraz atmosfera wzajemnej życzliwości.

link
Film Główny Uczelni
Typ pliku: pdf
Informator o Uczelni

Oferta Edukacyjna

Automatyka i Robotyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Dla wytrwałych, pilnych uczniów o różnorodnych i szerokich zainteresowaniach. Jeżeli pasjonują Cię zarówno zagadnienia związane z techniką, programowaniem, fizyką, posiadasz umysł ścisły i jesteś w stanie poświęcić wiele trudu na naukę, która opłaci się jednak solidnym wykształceniem z gwarancją zdobycia pracy w rozmaitych firmach o różnorodnych profilach (jak produkcja przemysłowa, energetyka, przemysł budowlany i maszynowy, a również biura projektowe i naukowo-badawcze), wybierz nasz kierunek. Aplikuj na Automatykę i Robotykę, jeśli wiążesz przyszłość z pracą z nowoczesnymi technologiami oraz matematyka, fizyka lub informatyka to przedmioty, które zdajesz na egzaminie maturalnym.

https://youtu.be/qshi2Fpx9yo

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe
Mechatronika i robotyka
Automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych

Automatyka i Robotyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Dla wytrwałych, pilnych uczniów o różnorodnych i szerokich zainteresowaniach. Jeżeli pasjonują Cię zarówno zagadnienia związane z techniką, programowaniem, fizyką, posiadasz umysł ścisły i jesteś w stanie poświęcić wiele trudu na naukę, która opłaci się jednak solidnym wykształceniem z gwarancją zdobycia pracy w rozmaitych firmach o różnorodnych profilach (jak produkcja przemysłowa, energetyka, przemysł budowlany i maszynowy, a również biura projektowe i naukowo-badawcze), wybierz nasz kierunek. Aplikuj na Automatykę i Robotykę, jeśli wiążesz przyszłość z pracą z nowoczesnymi technologiami oraz matematyka, fizyka lub informatyka to przedmioty, które zdajesz na egzaminie maturalnym.

https://youtu.be/qshi2Fpx9yo

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe
Mechatronika i robotyka
Automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych

Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Dla osób, które nie boją się wyzwań i sporego wysiłku podczas studiów, aby osiągnąć duże możliwości i atrakcyjne zatrudnienie po zdobyciu dyplomu. Jeśli jesteś ambitny, zawzięty, skory do nauki, posiadasz umysł ścisły oraz pasjonują Cię matematyka oraz zagadnienia związane z technologią – to odpowiednie studia dla Ciebie. Ukończenie Informatyki da Ci gwarantowaną szanse na rozwój kariery w wymaganym i pożądanym zawodzie, gdyż specjaliści z tej dziedziny są pożądani na rynku pracy. Jeśli na maturze zdajesz matematykę, fizykę lub informatykę, nie boisz się wyzwań i chętnie zmierzysz się z ciężką pracą przyswajając wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu informatyki, śmiało aplikuj na nasz kierunek.

https://youtu.be/V6ecTPC0CzE

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Inżynieria oprogramowania i systemy informatyczne
Telekomunikacja i sieci komputerowe
Zastosowanie informatyki w zarządzaniu

Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Dla osób, które nie boją się wyzwań i sporego wysiłku podczas studiów, aby osiągnąć duże możliwości i atrakcyjne zatrudnienie po zdobyciu dyplomu. Jeśli jesteś ambitny, zawzięty, skory do nauki, posiadasz umysł ścisły oraz pasjonują Cię matematyka oraz zagadnienia związane z technologią – to odpowiednie studia dla Ciebie. Ukończenie Informatyki da Ci gwarantowaną szanse na rozwój kariery w wymaganym i pożądanym zawodzie, gdyż specjaliści z tej dziedziny są pożądani na rynku pracy. Jeśli na maturze zdajesz matematykę, fizykę lub informatykę, nie boisz się wyzwań i chętnie zmierzysz się z ciężką pracą przyswajając wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu informatyki, śmiało aplikuj na nasz kierunek.

https://youtu.be/V6ecTPC0CzE

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Inżynieria oprogramowania i systemy informatyczne
Telekomunikacja i sieci komputerowe
Zastosowanie informatyki w zarządzaniu

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Dla wszystkich, których interesują zarówno zagadnienia związane z zarządzeniem jak i inżynierią. Ten interdyscyplinarny kierunek pozwoli Ci zyskać nie tylko szeroką wiedzę, ale również kompetencje z zakresu techniki i informatyki, ale i ekonomii, finansów, prawa, organizacji i zarządzania. Polecamy ten kierunek umysłom ścisłym, otwartym jednak na zdobywanie wiedzy z wielu dziedzin oraz marzącym o pracy w przemyśle (np. maszynowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym lub rolno-spożywczym) lecz również w firmach konsultingowych, usługowych, handlowych lub instytucjach administracji samorządowej.

https://youtu.be/TSMHz9HmqEA

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Inżynieria zarządzania produkcją
Informatyczne systemy zarządzania
Systemy logistyczne przedsiębiorstwa
Inżynieria bezpieczeostwa pracy

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Dla wszystkich, których interesują zarówno zagadnienia związane z zarządzeniem jak i inżynierią. Ten interdyscyplinarny kierunek pozwoli Ci zyskać nie tylko szeroką wiedzę, ale również kompetencje z zakresu techniki i informatyki, ale i ekonomii, finansów, prawa, organizacji i zarządzania. Polecamy ten kierunek umysłom ścisłym, otwartym jednak na zdobywanie wiedzy z wielu dziedzin oraz marzącym o pracy w przemyśle (np. maszynowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym lub rolno-spożywczym) lecz również w firmach konsultingowych, usługowych, handlowych lub instytucjach administracji samorządowej.

https://youtu.be/TSMHz9HmqEA

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Inżynieria zarządzania produkcją
Informatyczne systemy zarządzania
Systemy logistyczne przedsiębiorstwa
Inżynieria bezpieczeostwa pracy

Mechanika i Budowa Maszyn
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

W szybko rozwijającym się świecie, w którym na co dzień posługujemy się wieloma urządzeniami mechanicznymi, które ułatwiają nam życie, projektanci i specjaliści od ich budowy są jednymi z najbardziej pożądanych zawodów na rynku. Nasz kierunek da Ci szansę na różnorodne możliwości po ukończeniu studiów. Wybierz mechanikę i budowę maszyn, jeśli jesteś skrupulatny, dokładny, posiadasz umiejętności związane z konstruowaniem oraz umysł ścisły i zapał do nauki. Na naszych studiach możesz realizować się w trzech specjalnościach: tworząc i projektując maszyny i urządzenia komputerowe; zajmując się zagadnieniami związanymi z budową i eksploatacją samochodów i silników lub eksploatacją i rzeczoznawstwem samochodowym.

https://youtu.be/7z1fd-Ln270

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Budowa, badania pojazdów i silników
Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)

Mechanika i Budowa Maszyn
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

W szybko rozwijającym się świecie, w którym na co dzień posługujemy się wieloma urządzeniami mechanicznymi, które ułatwiają nam życie, projektanci i specjaliści od ich budowy są jednymi z najbardziej pożądanych zawodów na rynku. Nasz kierunek da Ci szansę na różnorodne możliwości po ukończeniu studiów. Wybierz mechanikę i budowę maszyn, jeśli jesteś skrupulatny, dokładny, posiadasz umiejętności związane z konstruowaniem oraz umysł ścisły i zapał do nauki. Na naszych studiach możesz realizować się w trzech specjalnościach: tworząc i projektując maszyny i urządzenia komputerowe; zajmując się zagadnieniami związanymi z budową i eksploatacją samochodów i silników lub eksploatacją i rzeczoznawstwem samochodowym.

https://youtu.be/7z1fd-Ln270

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Budowa, badania pojazdów i silników
Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)

Budownictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Dla osób, które chcą wybrać studia z perspektywą na pewną przyszłość i atrakcyjne zarobki. Studiując budownictwo nabędziesz szeroka, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, będziesz wykonywał projekty, pracował na zajęciach laboratoryjnych oraz podczas praktyk. Jeśli jesteś gotowy na trud i ciężki wysiłek podczas nauki na studiach, dzięki którym zdobędziesz szansę na pracę w potrzebnym i przyszłościowym zawodzie – wybierz nasz kierunek.

https://youtu.be/TmmzXNT0dew

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok

Budownictwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Dla osób, które chcą wybrać studia z perspektywą na pewną przyszłość i atrakcyjne zarobki. Studiując budownictwo nabędziesz szeroka, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, będziesz wykonywał projekty, pracował na zajęciach laboratoryjnych oraz podczas praktyk. Jeśli jesteś gotowy na trud i ciężki wysiłek podczas nauki na studiach, dzięki którym zdobędziesz szansę na pracę w potrzebnym i przyszłościowym zawodzie – wybierz nasz kierunek.

https://youtu.be/TmmzXNT0dew

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne0 PLN / rok

Inżynieria materiałowa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Dla osób chcących zdobyć wykształcenie i pracę w stale rozwijającej się dziedzinie. Jeśli rozważasz możliwość wykonywania zawodu w różnych gałęziach przemysłu, począwszy od lotniczego, budowniczego lub kosmicznego po medyczny, to odpowiednie studia dla Ciebie – studiując inżynierię materiałową zdobędziesz wiedzę na temat procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów używanych we wszelkich powyższych dziedzinach. Polecamy studia osobom obdarzonym umysłem ścisłym, zaangażowanym i odkrywczym, chcącym wziąć udział w rozwoju nauki i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

https://youtu.be/WYOpuekhYME

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok

Inżynieria Materiałowa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Dla osób chcących zdobyć wykształcenie i pracę w stale rozwijającej się dziedzinie. Jeśli rozważasz możliwość wykonywania zawodu w różnych gałęziach przemysłu, począwszy od lotniczego, budowniczego lub kosmicznego po medyczny, to odpowiednie studia dla Ciebie – studiując inżynierię materiałową zdobędziesz wiedzę na temat procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów używanych we wszelkich powyższych dziedzinach. Polecamy studia osobom obdarzonym umysłem ścisłym, zaangażowanym i odkrywczym, chcącym wziąć udział w rozwoju nauki i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

https://youtu.be/WYOpuekhYME

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok

Ochrona Środowiska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Dla osób, dla których środowisko w którym żyjemy i ekologia mają duże znaczenie. Jeśli interesują Cię przedmioty z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, a nawet społecznych i prawnych oraz nie jesteś obojętny na kwestie związane z ekologią, jest to kierunek dla Ciebie. Studiując ochronę środowiska zdobędziesz wiedzę, która umożliwi Ci pracę w jednostkach badawczych, instytucjach i organizacjach chroniących środowisko i dbających o zasoby naturalne.

https://youtu.be/qGwIiIhpQbQ

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok

Ochrona Środowiska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Dla osób, dla których środowisko w którym żyjemy i ekologia mają duże znaczenie. Jeśli interesują Cię przedmioty z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, a nawet społecznych i prawnych oraz nie jesteś obojętny na kwestie związane z ekologią, jest to kierunek dla Ciebie. Studiując ochronę środowiska zdobędziesz wiedzę, która umożliwi Ci pracę w jednostkach badawczych, instytucjach i organizacjach chroniących środowisko i dbających o zasoby naturalne.

https://youtu.be/qGwIiIhpQbQ

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok

Inżynieria Środowiska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Dla osób, które chcą mieć realny wpływ na otoczenie i środowisko, w którym żyjemy. Podczas studiów dowiesz się w jaki sposób racjonalnie korzystać z zasobów środowiska, nauczysz się projektować, wykonywać inwestycje i przyczyniać się do minimalizowania skutków wpływu człowieka na środowisko. Polecamy wybór tego kierunku, jeśli pasjonują Cię zagadnienia z zakresu nauk ścisłych oraz przyrodniczych. Po ukończeniu studiów czeka na Ciebie praca w pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach oraz placówkach i instytucjach naukowo-badawczych.

https://youtu.be/8GFJkqNAxtQ

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Inżynieria wody, ścieków i utylizacji odpadów
Inżynieria krajobrazu

Inżynieria Środowiska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Dla osób, które chcą mieć realny wpływ na otoczenie i środowisko, w którym żyjemy. Podczas studiów dowiesz się w jaki sposób racjonalnie korzystać z zasobów środowiska, nauczysz się projektować, wykonywać inwestycje i przyczyniać się do minimalizowania skutków wpływu człowieka na środowisko. Polecamy wybór tego kierunku, jeśli pasjonują Cię zagadnienia z zakresu nauk ścisłych oraz przyrodniczych. Po ukończeniu studiów czeka na Ciebie praca w pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach oraz placówkach i instytucjach naukowo-badawczych.

https://youtu.be/8GFJkqNAxtQ

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Inżynieria wody, ścieków i utylizacji odpadów
Inżynieria krajobrazu

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Dla osób, które z łatwością i ciekawością zmierzą się z nauką zagadnień z obszaru ekonomii, finansów i marketingu. Osób wykazujących się umiejętnościami organizatorskimi, samodzielnych jak również potrafiących działać w grupie. Jeśli potrafisz myśleć strategicznie i wykorzystywać zdolność analizy do rozwiązywania problemów – to będzie odpowiedni kierunek dla Ciebie. Polecamy Zarządzanie wszystkim, którzy chcą związać swoją przyszłość z pracą w organizacjach administracji państwowej i lokalnej, przedsiębiorstwach i w innych zawodach, w których wymagana jest wiedza z zakresu zarządzania oraz technik organizacji, którą nabędziecie podczas nauki na tym kierunku.

https://youtu.be/H8k1jxlMqLA

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Zarządzanie firmą
Zarządzanie logistyką i jakością
Zarządzanie w administracji i finanse organizacji

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Dla osób, które z łatwością i ciekawością zmierzą się z nauką zagadnień z obszaru ekonomii, finansów i marketingu. Osób wykazujących się umiejętnościami organizatorskimi, samodzielnych jak również potrafiących działać w grupie. Jeśli potrafisz myśleć strategicznie i wykorzystywać zdolność analizy do rozwiązywania problemów – to będzie odpowiedni kierunek dla Ciebie. Polecamy Zarządzanie wszystkim, którzy chcą związać swoją przyszłość z pracą w organizacjach administracji państwowej i lokalnej, przedsiębiorstwach i w innych zawodach, w których wymagana jest wiedza z zakresu zarządzania oraz technik organizacji, którą nabędziecie podczas nauki na tym kierunku.

https://youtu.be/H8k1jxlMqLA

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Zarządzanie firmą
Zarządzanie logistyką i jakością
Zarządzanie w administracji i finanse organizacji

Transport
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Dla osób, które chcą związać swoją przyszłość z inżynierią ruchu oraz środków transportowych, poznać tajniki infrastruktury transportu wraz z jej wpływem na środowisko. Dobrych organizatorów, umysłów ścisłych, osób potrafiących działać w zespole i wykazujących się umiejętnościami planowania, lecz również twórczego myślenia. Dzięki nabytej na studiach wiedzy będziesz mógł rozpocząć pracę w przedsiębiorstwach, firmach, zakładach związanych z branżą transportową i komunikacją, a po ukończeniu studiów zdobędziesz tytuł inżyniera, mając szansę do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

https://youtu.be/zxcZlDUl80w

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok

Transport
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Dla osób, które chcą związać swoją przyszłość z inżynierią ruchu oraz środków transportowych, poznać tajniki infrastruktury transportu wraz z jej wpływem na środowisko. Dobrych organizatorów, umysłów ścisłych, osób potrafiących działać w zespole i wykazujących się umiejętnościami planowania, lecz również twórczego myślenia. Dzięki nabytej na studiach wiedzy będziesz mógł rozpocząć pracę w przedsiębiorstwach, firmach, zakładach związanych z branżą transportową i komunikacją, a po ukończeniu studiów zdobędziesz tytuł inżyniera, mając szansę do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

https://youtu.be/zxcZlDUl80w

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok

Analityka i komunikacja w biznesie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Wyjątkowe studia dla wyjątkowych kandydatów – specjalnie dla Was oferujemy prawdziwie interdyscyplinarne podejście łączące w sobie to, co najlepsze z różnych obszarów naukowych: od socjologii, psychologii po ekonomię i finanse. Wybierając ten kierunek zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne związane z analizą zjawisk społeczno-gospodarczych, które dadzą Ci w przyszłości szerokie możliwości wykonywania pracy na stanowiskach wymagających kompetencji z zakresu analizy, diagnostyki, doradztwa oraz komunikacji.​

https://youtu.be/tJGJpRxnDi0

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Socjologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Dla osób ciekawych świata, odkrywania jego tajemnic i wszystkich, którzy chcą zgłębić tajniki funkcjonowania mechanizmów i zmian społecznych. Umysłów humanistycznych oraz osób obdarzonych umiejętnością analitycznego i abstrakcyjnego myślenia, którzy będą potrafili dokonywać analizy mechanizmów i procesów społecznych za pomocą najnowszych technologii oraz poszukiwać nieszablonowych rozwiązań codziennych i zawodowych problemów. Polecamy wybór kierunku osobom, które marzą o pracy zarówno w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach, w których wymagana jest wiedza z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz zarządzania lub marketingu i PR-u.

https://youtu.be/wLMVZVrkyPM

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Komunikacja społeczna i nowe media
Socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi

Filologia Hiszpańska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Dla ludzi z pasją! Dla wszystkich zainteresowanych nauką trzech języków obcych oraz zanurzeniem się w kulturę krajów hiszpańskojęzycznych i poznaniem innych narodowości. Jeśli zastanawiasz się nad wykształceniem, które da Ci możliwości wyboru pracy w zróżnicowanych branżach przy użyciu profesjonalnej znajomości języka, to studia dla Ciebie. Dzięki filologii hiszpańskiej drzwi do kariery w międzynarodowych firmach, biurach tłumaczeniowych, szkole językowej, a także w sektorze usług staną dla Ciebie otworem. Polecamy kierunek wszystkim dociekliwym, odważnym, ciekawym świata i innych kultur oraz języków, a także tym, dla których kultura hiszpańska i latynoamerykańska stanowi źródło inspiracji i fascynacji.

https://youtu.be/6gd1-20e9No

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Translacja z hiszpańskim językiem biznesu

Filologia Hiszpańska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Dla ludzi z pasją! Dla wszystkich zainteresowanych nauką trzech języków obcych oraz zanurzeniem się w kulturę krajów hiszpańskojęzycznych i poznaniem innych narodowości. Jeśli zastanawiasz się nad wykształceniem, które da Ci możliwości wyboru pracy w zróżnicowanych branżach przy użyciu profesjonalnej znajomości języka, to studia dla Ciebie. Dzięki filologii hiszpańskiej drzwi do kariery w międzynarodowych firmach, biurach tłumaczeniowych, szkole językowej, a także w sektorze usług staną dla Ciebie otworem. Polecamy kierunek wszystkim dociekliwym, odważnym, ciekawym świata i innych kultur oraz języków, a także tym, dla których kultura hiszpańska i latynoamerykańska stanowi źródło inspiracji i fascynacji.

https://youtu.be/6gd1-20e9No

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Translacja z hiszpańskim językiem biznesu

Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Dla pasjonatów języków obcych i odkrywania tradycji i historii kultur innych niż rodzima. Dla wszystkich, dla których nauka nowych słów, zwrotów i konstrukcji gramatycznych nie stanowi żadnego problemu. Jeśli drzemią w Tobie nieskończone pokłady ciekawości, masz świetną pamięć i umiejętność krytycznego myślenia oraz chcesz płynnie posługiwać się jednym z najważniejszych języków obcych, filologia angielska na ATH będzie wyborem dla Ciebie. Pomożemy Ci wypracować umiejętność krytycznego myślenia o języku i posługiwania się nim, a także bliżej poznać kulturę krajów angielskiego obszaru językowego. Dzięki naszym studiom przygotujesz się do podjęcia pracy z profesjonalnym językiem angielskim w wielu dziedzinach edukacji, mediów, gospodarki i polityki.

https://youtu.be/ujYZe7fCfao

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Nauczycielska
Translacja
Translacja z językiem biznesu

Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Dla pasjonatów języków obcych i odkrywania tradycji i historii kultur innych niż rodzima. Dla wszystkich, dla których nauka nowych słów, zwrotów i konstrukcji gramatycznych nie stanowi żadnego problemu. Jeśli drzemią w Tobie nieskończone pokłady ciekawości, masz świetną pamięć i umiejętność krytycznego myślenia oraz chcesz płynnie posługiwać się jednym z najważniejszych języków obcych, filologia angielska na ATH będzie wyborem dla Ciebie. Pomożemy Ci wypracować umiejętność krytycznego myślenia o języku i posługiwania się nim, a także bliżej poznać kulturę krajów angielskiego obszaru językowego. Dzięki naszym studiom przygotujesz się do podjęcia pracy z profesjonalnym językiem angielskim w wielu dziedzinach edukacji, mediów, gospodarki i polityki.

https://youtu.be/ujYZe7fCfao

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Nauczycielska

Filologia Polska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Dla pasjonatów kultury i literatury, wszystkich, którzy marzą o powrocie do szkoły – w nowej roli – oraz tych, którzy w świecie nowych mediów chcą się poczuć jak ryba w wodzie. Wybór jednej z oferowanych specjalności uczyni z Ciebie nauczyciela polonistę lub specjalistę od szeroko rozumianej komunikacji. Na studiach filologicznych staniesz się mistrzem słowa i zdobędziesz wiedzę, umiejętności i uprawnienia, które pozwolą Ci pracować w instytucjach kultury, szkołach, redakcjach, bądź agencjach – wszędzie tam, gdzie wyobraźnia i umiejętność „wyjęzyczenia się” są kluczem do sukcesu. Filologia polska to kierunek dla wszystkich kreatywnych, humanistycznych i otwartych na poszerzanie wiedzy umysłów.

https://youtu.be/xRqVUnXY7QA

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Nauczycielska
Projektowanie komunikacji (communication design)

Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Dla osób odpowiedzialnych, opiekuńczych i wytrwałych, które chcą wykonywać pożyteczny społecznie i pomocny zawód. Jeżeli edukowanie, pomoc oraz udzielanie wsparcia innym osobom, szczególnie najmłodszym jest czymś, co wyjątkowo Cię interesuje, ten kierunek będzie dla Ciebie. Wybierając jedną z oferowanych specjalności, zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności, które umożliwią Ci pracę z najmłodszymi i nieletnimi w placówkach i instytucjach edukacyjno-wychowawczych. Polecamy wybór pedagogiki osobom, których interesują zagadnienia związane z psychologią, rozwojem człowieka, wychowaniem oraz kształceniem.

https://youtu.be/6xIf33v76DQ

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Dla osób, dla których pomoc innym i dbanie o zdrowie jest wartością nadrzędną. Pielęgniarstwo to odpowiedni kierunek dla wszystkich wykazujących się empatią lecz również dużą cierpliwością oraz wytrzymałością psychiczną. Wybierając te studia, będziesz odpowiedzialny za promocję zdrowia, a po zakończeniu kształcenia otrzymasz wartościowy zawód, nie tylko potrzebny, ale również dający satysfakcję, poprzez niesienie pomocy. Zachęcamy do wyboru tego kierunku studiów wszystkie osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy z zakresu zdrowia i medycyny oraz pragnące szkolić się podczas zajęć praktycznych, m.in. w szpitalach lub szkołach

https://youtu.be/xeTtHF-KwXU

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Ratownictwo Medyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Dla osób, którzy czują powołanie, by nieść najwyższą formę pomocy – ratując życie i zdrowie drugiego człowieka. Osób zdeterminowanych i zaangażowanych w podejmowane przez siebie działania. Wszystkich, obdarzonych dużą empatią i pasją, ale również wykazujących odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, co nierozłącznie wiąże się z wykonywaniem zawodu ratownika. Polecamy kierunek również tym, którzy wykazują zainteresowanie naukami ścisłymi i chętnie przyswajają wiedzę z dziedzin medycznych, m.in. nt. fizjologii i anatomii człowieka. Wybór ratownictwa medycznego będzie dobrą decyzją dla osób, chcących podjąć aktywną oraz bardzo odpowiedzialną pracę dbając o zdrowie i bezpieczeństwo innych.

https://youtu.be/ul6lrZzKDUQ

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Ratownictwo Medyczne (zaoczne)
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Dla osób, którzy czują powołanie, by nieść najwyższą formę pomocy – ratując życie i zdrowie drugiego człowieka. Osób zdeterminowanych i zaangażowanych w podejmowane przez siebie działania. Wszystkich, obdarzonych dużą empatią i pasją, ale również wykazujących odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, co nierozłącznie wiąże się z wykonywaniem zawodu ratownika. Polecamy kierunek również tym, którzy wykazują zainteresowanie naukami ścisłymi i chętnie przyswajają wiedzę z dziedzin medycznych, m.in. nt. fizjologii i anatomii człowieka. Wybór ratownictwa medycznego będzie dobrą decyzją dla osób, chcących podjąć aktywną oraz bardzo odpowiedzialną pracę dbając o zdrowie i bezpieczeństwo innych.

https://youtu.be/ul6lrZzKDUQ

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Analityka i komunikacja w biznesie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwent studiów pierwszego stopnia poprzez unikatowe połączenie przedmiotów tradycyjnie przypisanym różnym dyscyplinom naukowym (ekonomii i socjologii) posiada wiedzę i szereg umiejętności praktycznych związanych z szeroką pojmowaną analizą zjawisk społeczno-gospodarczych.

Absolwent posiada wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: analizy ryzyka, analizy finansowej, analizy opinii publicznej, statystycznej obróbki danych czy też obsługi programów komputerowych w biznesie. Absolwent umie diagnozować zachodzące w różnych kontekstach procesy komunikacyjne, a także potrafi konstruować efektywną politykę komunikacyjną organizacjach różnego typu. Absolwenci podczas zajęć i przewidzianych dla kierunku praktyk są przygotowani do pracy na stanowiskach: specjalisty analityka w sektorze publicznym i prywatnym, konsultanta wspierającego szczeble kierownicze, a także specjalisty w zakresie komunikacji (specjalista ds. komunikacji internetowej, dział PR, dział marketingu i reklamy, dziale rozwoju). Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają również podjęcie pracy w wielu wolnych zawodach, m.in. dziennikarstwie, kampaniach wyborczych itp.

https://youtu.be/tJGJpRxnDi0

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Filologia słowiańska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Filologia słowiańska: język czeski/rosyjski w biznesie i turystyce(tylko studia stacjonarne)

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

– teoretycznych podstaw pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

– metodyk szczegółowych umożliwiających pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

– pracy z małym dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówce ogólnodostępnej

– podstawowych założeń diagnozy i terapii pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

Dysponuje umiejętnościami w zakresie:

  1. wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych
  2. projektowania oddziaływań pedagogicznych w przedszkolu i klasach edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem wiedzy z zakresu metodyk szczegółowych
  3. rozpoznawania prawidłowości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
  4. diagnozowania i wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

https://youtu.be/6xIf33v76DQ

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Zarządzanie
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Dla osób, które z łatwością i ciekawością zmierzą się z nauką zagadnień z obszaru ekonomii, finansów i marketingu. Osób wykazujących się umiejętnościami organizatorskimi, samodzielnych jak również potrafiących działać w grupie. Jeśli potrafisz myśleć strategicznie i wykorzystywać zdolność analizy do rozwiązywania problemów – to będzie odpowiedni kierunek dla Ciebie. Polecamy Zarządzanie wszystkim, którzy chcą związać swoją przyszłość z pracą w organizacjach administracji państwowej i lokalnej, przedsiębiorstwach i w innych zawodach, w których wymagana jest wiedza z zakresu zarządzania oraz technik organizacji, którą nabędziecie podczas nauki na tym kierunku.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Zarządzanie firmą
Zarządzanie logistyką i jakością
Zarządzanie w administracji i finanse organizacji

Zarządzanie
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Dla osób, które z łatwością i ciekawością zmierzą się z nauką zagadnień z obszaru ekonomii, finansów i marketingu. Osób wykazujących się umiejętnościami organizatorskimi, samodzielnych jak również potrafiących działać w grupie. Jeśli potrafisz myśleć strategicznie i wykorzystywać zdolność analizy do rozwiązywania problemów – to będzie odpowiedni kierunek dla Ciebie. Polecamy Zarządzanie wszystkim, którzy chcą związać swoją przyszłość z pracą w organizacjach administracji państwowej i lokalnej, przedsiębiorstwach i w innych zawodach, w których wymagana jest wiedza z zakresu zarządzania oraz technik organizacji, którą nabędziecie podczas nauki na tym kierunku.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Zarządzanie firmą
Zarządzanie logistyką i jakością
Zarządzanie w administracji i finanse organizacji

Filologia Hiszpańska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Dla ludzi z pasją! Dla wszystkich zainteresowanych nauką trzech języków obcych oraz zanurzeniem się w kulturę krajów hiszpańskojęzycznych i poznaniem innych narodowości. Jeśli zastanawiasz się nad wykształceniem, które da Ci możliwości wyboru pracy w zróżnicowanych branżach przy użyciu profesjonalnej znajomości języka, to studia dla Ciebie. Dzięki filologii hiszpańskiej drzwi do kariery w międzynarodowych firmach, biurach tłumaczeniowych, szkole językowej, a także w sektorze usług staną dla Ciebie otworem. Polecamy kierunek wszystkim dociekliwym, odważnym, ciekawym świata i innych kultur oraz języków, a także tym, dla których kultura hiszpańska i latynoamerykańska stanowi źródło inspiracji i fascynacji.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Translacja z hiszpańskim językiem biznesu

Filologia Angielska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Dla pasjonatów języków obcych i odkrywania tradycji i historii kultur innych niż rodzima. Dla wszystkich, dla których nauka nowych słów, zwrotów i konstrukcji gramatycznych nie stanowi żadnego problemu. Jeśli drzemią w Tobie nieskończone pokłady ciekawości, masz świetną pamięć i umiejętność krytycznego myślenia oraz chcesz płynnie posługiwać się jednym z najważniejszych języków obcych, filologia angielska na ATH będzie wyborem dla Ciebie. Pomożemy Ci wypracować umiejętność krytycznego myślenia o języku i posługiwania się nim, a także bliżej poznać kulturę krajów angielskiego obszaru językowego. Dzięki naszym studiom przygotujesz się do podjęcia pracy z profesjonalnym językiem angielskim w wielu dziedzinach edukacji, mediów, gospodarki i polityki.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Filologia Angielska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Dla pasjonatów języków obcych i odkrywania tradycji i historii kultur innych niż rodzima. Dla wszystkich, dla których nauka nowych słów, zwrotów i konstrukcji gramatycznych nie stanowi żadnego problemu. Jeśli drzemią w Tobie nieskończone pokłady ciekawości, masz świetną pamięć i umiejętność krytycznego myślenia oraz chcesz płynnie posługiwać się jednym z najważniejszych języków obcych, filologia angielska na ATH będzie wyborem dla Ciebie. Pomożemy Ci wypracować umiejętność krytycznego myślenia o języku i posługiwania się nim, a także bliżej poznać kulturę krajów angielskiego obszaru językowego. Dzięki naszym studiom przygotujesz się do podjęcia pracy z profesjonalnym językiem angielskim w wielu dziedzinach edukacji, mediów, gospodarki i polityki.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Filologia Polska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Dla pasjonatów kultury i literatury, wszystkich, którzy marzą o powrocie do szkoły – w nowej roli – oraz tych, którzy w świecie nowych mediów chcą się poczuć jak ryba w wodzie. Wybór jednej z oferowanych specjalności uczyni z Ciebie nauczyciela polonistę lub specjalistę od szeroko rozumianej komunikacji. Na studiach filologicznych staniesz się mistrzem słowa i zdobędziesz wiedzę, umiejętności i uprawnienia, które pozwolą Ci pracować w instytucjach kultury, szkołach, redakcjach, bądź agencjach – wszędzie tam, gdzie wyobraźnia i umiejętność „wyjęzyczenia się” są kluczem do sukcesu. Filologia polska to kierunek dla wszystkich kreatywnych, humanistycznych i otwartych na poszerzanie wiedzy umysłów.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Filologia Polska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Dla pasjonatów kultury i literatury, wszystkich, którzy marzą o powrocie do szkoły – w nowej roli – oraz tych, którzy w świecie nowych mediów chcą się poczuć jak ryba w wodzie. Wybór jednej z oferowanych specjalności uczyni z Ciebie nauczyciela polonistę lub specjalistę od szeroko rozumianej komunikacji. Na studiach filologicznych staniesz się mistrzem słowa i zdobędziesz wiedzę, umiejętności i uprawnienia, które pozwolą Ci pracować w instytucjach kultury, szkołach, redakcjach, bądź agencjach – wszędzie tam, gdzie wyobraźnia i umiejętność „wyjęzyczenia się” są kluczem do sukcesu. Filologia polska to kierunek dla wszystkich kreatywnych, humanistycznych i otwartych na poszerzanie wiedzy umysłów.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Nauczycielska
Projektowanie komunikacji (communication design)

Filologia Polska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Dla pasjonatów kultury i literatury, wszystkich, którzy marzą o powrocie do szkoły – w nowej roli – oraz tych, którzy w świecie nowych mediów chcą się poczuć jak ryba w wodzie. Wybór jednej z oferowanych specjalności uczyni z Ciebie nauczyciela polonistę lub specjalistę od szeroko rozumianej komunikacji. Na studiach filologicznych staniesz się mistrzem słowa i zdobędziesz wiedzę, umiejętności i uprawnienia, które pozwolą Ci pracować w instytucjach kultury, szkołach, redakcjach, bądź agencjach – wszędzie tam, gdzie wyobraźnia i umiejętność „wyjęzyczenia się” są kluczem do sukcesu. Filologia polska to kierunek dla wszystkich kreatywnych, humanistycznych i otwartych na poszerzanie wiedzy umysłów.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Nauczycielska
Projektowanie komunikacji (communication design)

Pedagogika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Dla osób odpowiedzialnych, opiekuńczych i wytrwałych, które chcą wykonywać pożyteczny społecznie i pomocny zawód. Jeżeli edukowanie, pomoc oraz udzielanie wsparcia innym osobom, szczególnie najmłodszym jest czymś, co wyjątkowo Cię interesuje, ten kierunek będzie dla Ciebie. Wybierając jedną z oferowanych specjalności, zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności, które umożliwią Ci pracę z najmłodszymi i nieletnimi w placówkach i instytucjach edukacyjno-wychowawczych. Polecamy wybór pedagogiki osobom, których interesują zagadnienia związane z psychologią, rozwojem człowieka, wychowaniem oraz kształceniem.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Dla osób odpowiedzialnych, opiekuńczych i wytrwałych, które chcą wykonywać pożyteczny społecznie i pomocny zawód. Jeżeli edukowanie, pomoc oraz udzielanie wsparcia innym osobom, szczególnie najmłodszym jest czymś, co wyjątkowo Cię interesuje, ten kierunek będzie dla Ciebie. Wybierając jedną z oferowanych specjalności, zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności, które umożliwią Ci pracę z najmłodszymi i nieletnimi w placówkach i instytucjach edukacyjno-wychowawczych. Polecamy wybór pedagogiki osobom, których interesują zagadnienia związane z psychologią, rozwojem człowieka, wychowaniem oraz kształceniem.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Dla osób, dla których pomoc innym i dbanie o zdrowie jest wartością nadrzędną. Pielęgniarstwo to odpowiedni kierunek dla wszystkich wykazujących się empatią lecz również dużą cierpliwością oraz wytrzymałością psychiczną. Wybierając te studia, będziesz odpowiedzialny za promocję zdrowia, a po zakończeniu kształcenia otrzymasz wartościowy zawód, nie tylko potrzebny, ale również dający satysfakcję, poprzez niesienie pomocy. Zachęcamy do wyboru tego kierunku studiów wszystkie osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy z zakresu zdrowia i medycyny oraz pragnące szkolić się podczas zajęć praktycznych, m.in. w szpitalach lub szkołach

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Informatyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Bezpieczeństwo technologii informatycznych
Techniki tworzenia oprogramowania

Informatyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Techniki tworzenia oprogramowania
Bezpieczeństwo technologii informatycznych

Mechanika i budowa maszyn
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)
Samochody i silniki
Eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe
Automatyka przemysłowa

Mechanika i budowa maszyn
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)
Samochody i silniki
Eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe
Automatyka przemysłowa

Zarządzanie i inżynieria produkcji
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Inżynieria Zarządzania Przedsiębiorstwem
Informatyczne Systemy Przedsiębiorstwa
Inżynieria administracji gospodarczej
Inżyniera Innowacji Przemysłowych

Zarządzanie i inżynieria produkcji
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Inżynieria Zarządzania Przedsiębiorstwem
Informatyczne Systemy Przedsiębiorstwa
Inżynieria administracji gospodarczej
Inżyniera Innowacji Przemysłowych

Budownictwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

Budownictwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

Inżynieria materiałowa
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu przedmiotów specjalistycznych i kierunkowych, które umożliwią mu wykorzystanie szczegółowej wiedzy obejmującej złożone procesy chemiczne i fizyczne warunkujące właściwości mechaniczne i użytkowe materiałów polimerowych, hybrydowych, metalicznych i ceramicznych. Korzystając z nabytej wiedzy na temat procesów wytwarzania i przetwarzania oraz metod badań materiałów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów polimerowych potrafi przewidzieć właściwości projektowanych układów i ich elementów w warunkach eksploatacji.

Absolwent posiada umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych w zakresie analiz fizykochemicznych przydatnych we współczesnej inżynierii materiałowej. Potrafi zaprojektować wyrób materiałowy; potrafi opracować dokumentację projektowo-technologiczną dla zaprojektowanego wyrobu.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Inżynieria materiałowa
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu przedmiotów specjalistycznych i kierunkowych, które umożliwią mu wykorzystanie szczegółowej wiedzy obejmującej złożone procesy chemiczne i fizyczne warunkujące właściwości mechaniczne i użytkowe materiałów polimerowych, hybrydowych, metalicznych i ceramicznych. Korzystając z nabytej wiedzy na temat procesów wytwarzania i przetwarzania oraz metod badań materiałów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów polimerowych potrafi przewidzieć właściwości projektowanych układów i ich elementów w warunkach eksploatacji.

Absolwent posiada umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych w zakresie analiz fizykochemicznych przydatnych we współczesnej inżynierii materiałowej. Potrafi zaprojektować wyrób materiałowy; potrafi opracować dokumentację projektowo-technologiczną dla zaprojektowanego wyrobu.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Inżynieria środowiska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwent studiów II stopnia ma poszerzoną wiedzę i umiejętności dające podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych – zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej oraz w środowisku wewnętrznym (mikroklimat, instalacje w budynkach).

Zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska. Zna zasady projektowania obiektów inżynierii środowiska z uwzględnieniem ich niezawodności i bezpieczeństwa. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie alternatywnych źródeł energii. Zna i rozumie formy oddziaływań populacji ludzkiej na środowisko oraz stopień i skalę antropogenicznych zagrożeń i przekształceń biosfery, atmosfery, litosfery i hydrosfery. Zna zasady tworzenia strategii rozwoju zrównoważonego na różnych poziomach organizacji kraju zgodnie z obowiązującym prawem. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania środowiskiem, w tym realizację polityki ekologicznej oraz procedury wdrażania systemów zarządzania środowiskowego. Posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie inżynierii środowiska w języku polskim i obcym.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Inżynieria środowiska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwent studiów II stopnia ma poszerzoną wiedzę i umiejętności dające podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych – zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej oraz w środowisku wewnętrznym (mikroklimat, instalacje w budynkach).

Zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska. Zna zasady projektowania obiektów inżynierii środowiska z uwzględnieniem ich niezawodności i bezpieczeństwa. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie alternatywnych źródeł energii. Zna i rozumie formy oddziaływań populacji ludzkiej na środowisko oraz stopień i skalę antropogenicznych zagrożeń i przekształceń biosfery, atmosfery, litosfery i hydrosfery. Zna zasady tworzenia strategii rozwoju zrównoważonego na różnych poziomach organizacji kraju zgodnie z obowiązującym prawem. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania środowiskiem, w tym realizację polityki ekologicznej oraz procedury wdrażania systemów zarządzania środowiskowego. Posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie inżynierii środowiska w języku polskim i obcym.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Transport
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie
Transport drogowy

Transport
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Transport drogowy
Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie